Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Nisl At Est?

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

In Felis Ut

Phasellus facilisis, nunc in lacinia auctor, eros lacus aliquet velit, quis lobortis risus nunc nec nisi maecans et turpis vitae velit.volutpat porttitor a sit amet est. In eu rutrum ante. Nullam id lorem fermentum, accumsan enim non auctor neque.

Risus Vitae

Phasellus facilisis, nunc in lacinia auctor, eros lacus aliquet velit, quis lobortis risus nunc nec nisi maecans et turpis vitae velit.volutpat porttitor a sit amet est. In eu rutrum ante. Nullam id lorem fermentum, accumsan enim non auctor neque.

Quis hendrerit purus

Phasellus facilisis, nunc in lacinia auctor, eros lacus aliquet velit, quis lobortis risus nunc nec nisi maecans et turpis vitae velit.volutpat porttitor a sit amet est. In eu rutrum ante. Nullam id lorem fermentum, accumsan enim non auctor neque.

Eros Lacinia

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Lorem ipsum dolor

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

img

Ipsum dolor - Ligula Eget

Sed ut Perspiciatis Unde Omnis Iste Sed ut perspiciatis unde omnis iste natu error sit voluptatem accu tium neque fermentum veposu miten a tempor nise. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit consequat reprehender in voluptate velit esse cillum duis dolor fugiat nulla pariatur.

Turpis mollis

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

7463名股东空欢喜:87家新三板公司取消权益分派

随着新三板半年报披露大潮开启,投资者又迎来分红时刻,目前已有数十家新三板公司发布权益分派预案。

不过,几家欢喜几家愁,挖贝网注意到,目前,已有不在少数的新三板公司陆续取消了2017年、2018年一季度的权益分派方案,数千名股东遭遇 空欢喜 。

7463 名股东 空欢喜

挖贝网根据全国股转系统公告不完全统计,从2018年开年至8月6日,已有87家新三板公司陆续取消分红。

其中,圣泉集团(830881)、傲基电商(834206)等84家公司取消了2017年的权益分派,合富新材(831614)、晨达股份(837633)、旷远能源(870321)3家公司则是取消了2018年第一季度的权益分派。

原本有机会降低持股成本或者获得现金分红的股东 空欢喜 一场。据Wind数据统计,截止2017年12月31日,取消权益分派的87家新三板公司共有股东7463 名。

取消权益分派的87家新三板公司(挖贝网wabei.cn配图)

取消权益分派的87家新三板公司(挖贝网wabei.cn配图)

其中,又以圣泉集团的股东人数最多,截止2017年12月31日,高达3845名。据挖贝网了解,圣泉集团取消2017年权益分派的原因在于公司当时股票定向发行尚未办理完成相关手续,根据相关规定,与权益分派业务不能并行开展,在规定时间内无法实施。

不过,圣泉集团采取了补救措施。7月27日,圣泉集团发布2018年半年度权益分派预案公告,计划以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

原因起底

挖贝网粗略翻阅相关公告发现,这些新三板公司取消权益分派的原因可谓五花八门,其中又以欠缺对政策的了解和出于公司发展的需要两个原因占据主流。

部分公司因为对政策、流程了解不到位,最终耽误了公司分红。如,泰立科技(836380)直言,公司由于对具体操作时点的理解错误,公司未能在全国股转公司及中国结算北京分公司规定的有效窗口期内完成此次利润分配的系统申请,从而导致公司无法在2017 年年度股东大会审议通过之日起2个月内如期完成此权益分派。最终,董事会决定待公司2018年半年度报告信息确认后,以2018年半年度报告的财务数据为依据,提请股东大会审议并实施利润分配预案。

还有掌众科技(430217)、酷炫网络(839158)、无锡百川(836310)等公司存在未分配利润超分的情况:基于以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,母公司可供分配利润无法满足2017年度利润分配预案需求。

另有不在少数的公司直言取消权益分派主要是资金出现了 问题 计划分配资金用作了公司发展。

如,远东股份(837097)称,因公司近期银行贷款密集到期,公司都按时偿还了贷款,新的贷款还在陆续审批投放中。由于公司未能在中登公司规定时间内将分配款项准时缴入指定账户,再次缴入已无法受理,从而导致了2017年度利润分配未能按时进行分配。

傲基电商(834206)则表示,鉴于公司品牌业务的发展,公司需要调配资金为2018年下半年销售备货做准备,因而原定2017年度利润分配方案不再实施。汉舟电气(870974)同样表示,由于2018年公司销售订单量增加,导致公司资金使用量大幅增长,公司无法在规定期限内完成权益分派工作。

值得注意的是,部分公司由于同时存在两项资本运作方案,发生 冲突 ,按照相关规定,分红只能无奈终止。如,维泰股份(831099),其由于进行的股票定向发行尚未办理完成相关手续,按照 挂牌公司近期如有股票发行等业务的,应当综合考虑该业务与权益分派业务的衔接,在具体操作时应当完成一项业务后再开始另一项,两种以上业务不应并行。 的规定,利润分配预计无法按期实施,宣告终止。天元环保(837180)同样因为2018年股权激励股票发行业务尚未完成,终止了分配方案。先控电气(833426)则是由于正在回购部分核心员工所持有公司未解禁股份,与权益分派发生冲突。

此外,还有有友食品(831377)这样出于上市需要取消分配方案的公司,其由于申请首次公开发行股票并上市的相关审核要求及公司实际情况,终止2017年度利润分配预案,未分配利润滚存至下一年度。

大部分公司都表示,后续将择机重新制定权益分派方案。

目前,已有宇翊股份(839919)、伟仕泰克(834292)、捷先数码(834690)、华建云鼎(837065)等公司在取消后又重新制定了方案并成功实施。

小股东反对分红

对于分红,股东并不总是保持欢迎态度。据挖贝网了解,此前,硅谷天堂(833044)的分红方案就遭到了小股东的反对。

4月24日,硅谷天堂发布经董事会审议通过的2017年年度利润分配预案,拟以总股本4,432,140,000股为基数,向未来实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利443,214,000.00元。

不过,在6月29日召开的硅谷天堂2017年年度股东大会上,该方案遭到了持股47,108,000股的股东的反对。但由于反对股数只占股东大会有表决权股份总数的1.45%,利润分配预案最终获通过。

据第一财经报道,小股东反对分红的原因在于一些通过定向增发进入的小股东损失接近90%,因此担忧 现金分红是恶意掏空公司资产。

目前,硅谷天堂2017年年度利润分配预案尚未实施完毕。

新三板做市指数加速下跌:今天跌破800点 总市值缩水24%

新三板做市指数加速下跌:今天跌破800点 总市值缩水24%
2018/08/07 09:13   挖贝网 李矛

8月6日消息,新三板做市指数今日跌破800点,收盘为797.41点。今年以来,新三板总市值缩水超过24%。

做市指数今日以802.07点开盘,上午10:31跌破800点降至799.99点,此后小幅回升至800点附近,上午收盘,新三板做市指数报799.27点,跌幅0.35%。下午开盘后,做市指数一路下跌,下午14:27,做市指数再跳水,最低跌至796.5点。最终以797.41点收盘,降幅为0.58%。

8月6日新三板做市指数跌破800点(挖贝网wabei.cn配图)

8月6日新三板做市指数跌破800点(挖贝网wabei.cn配图)

目前,做市指数正在加速下跌,每跌100个点需要的时间正在快速缩短。

从1000点跌到900点,用了5个多月的时间。2017年11月14日,做市指数盘中再破1000点。2018年4月19日,做市指数跌破900点。

从900点跌破800点,仅用了不到4个月时间。

另外,新三板成指今年以来也是一路下滑,从去年底的1275点降至995点左右。

成指和做市指数双下滑,新三板总市值也跌幅惊人。今年年初,新三板总市值还约为5万亿元,目前总市值为37,872.63亿元,跌幅约为24%。

资料显示,8月3日,挂牌公司达11,091家,总股本6,536.69亿股,其中无限售股本3,542.51亿股,总市值37,872.63亿元。挂牌公司股票成交28,061.69万元,采取集合竞价转让方式的股票成交23,856.64万元,采取做市转让方式的股票成交4,205.05万元。